OBNOVA ETERNITOVÝCH A PLECHOVÝCH STRIECH BEZ DEMONTÁŽE STAREJ STRECHY

Zaoberáme sa obnovou eternitových a plechových striech farebnou vzorovanou lepenkou MINERAL Design

BEZ DEMONTÁŽE JESTVUJÚCEJ STREŠNEJ KRYTINY

OBNOVA starých a zamákajúcich striech je vykonávaná bez demontáže jestvujúcej krytiny, pričom vzorovaná lepenka Mineral Design je natavená pomocou plameňa priamo na eternitové tabule alebo plech.

PRACOVNÝ POSTUP – strecha sa očistí od machu a nánosov nečistôt. Okraje strešnej konštrukcie sa spevnia odkvapovými plechmi. Na takto pripravenú plochu sa nataví farebná lepenka napustená modifikovaným bituménom, pričom vodonepriepustnosť je zabezpečená 10 cm prekrytím spojov v pozdĺžnom smere. Odvetrávanie strechy je riešené pomocou strešných vetrákov. Lepenku Mineral Design je možné nataviť i na zvislé plochy – napr.: komíny, atiku, vikier a pod.

Z dôvodu záujmu klientov o asfaltové krytiny vytvárajúce priestorový tzv. 3D obraz, vykonávame obnovu šikmých striech lepenkami Icopal 3D.

KRYTINA Icopal 3D

Asfaltové pásy Icopal 3D modifikované SBS termoplastickým kaučukom s vložkou z kombinovanej sklenej rohože spevnenej sklenou mriežkou, majú výborné mechanické vlastnosti, odolnosť voči ÚV žiareniu, odolnosť voči nízkym aj vysokým teplotám.

Asfaltové pásy Icopal 3D boli vyvinuté tak, aby hrubozrný posyp vytváral priestorový 3D obraz pokrytého povrchu strechy.

ŽĽABOVÉ SYSTÉMY

Realizujem všetky druhy klampiarskych prác z pozinkovaného plechu alebo lakoplastu.

VÝHODY:

1. nižší finančný náklad na renováciu, nakoľko nedochádza k demontáži jestvujúcej krytiny.

2. nízka hmotnosť pásov (4,5 kg/m2), nedochádza k preťaženiu krovu

3. drsný povrch pásov zabraňuje šmýkaniu snehu zo strechy

4. možnosť opravy komínov – statické zabezpečenie a následné natavenie lepenky Mineral Design s tehlovým vzorom

5. ťažko horľavý materiál – trieda C1 (STN 73 0862)

6. vysoká estetická úroveň farebných pásov

7. predpokladaná životnosť 25 – 30 rokov

8. na všetky práce dáva firma PEMAX záruku 12 rokov

9. doba obnovy 2—5 dní

POUŽITÝ MATERIÁL – polyesterová bituménová lepenka značky Mineral Design

VÝROBCA – INDEX S.p.A. Verona, Taliansko Výrobky Mineral Design sú vyrábané v zmysle celoeurópskeho certifikátu firemnej kvality ISO 9001 a certifikátu ochrany životného prostredia ISO 14 001